Nieuw! Podcast: HSP Binnenwereld - Omgaan met Emoties en Gedachten

Privacy verklaring

Stralend Licht, gevestigd te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Stralend Licht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, of in correspondentie, telefonisch of tijdens een Skype sessie
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@irenelangeveld.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Stralend Licht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling & bestelling
 • Verzenden van onze email nieuwsbrief
 • Verzenden van een eenmalige herinnering wanneer je je bestelling in de webshop niet afrekent
 • Verzenden van opnames van online workshops (webinars) waarvoor je je hebt aangemeld
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Je de mogelijkheid te bieden een kennismakingsgesprek of 1-op-1 sessie in te plannen
 • Het bieden van gerichte begeleiding, waarbij gesprekken/sessies op elkaar aansluiten (1 op 1 begeleidingstraject)
 • Stralend Licht analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Stralend Licht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Stralend Licht maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Stralend Licht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bestelgegevens (naam, adres, email)
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

Naam & e-mailadres t.b.v. inschrijving nieuwsbrief, gratis mini cursus of meditatieserie
Bewaartermijn: zolang je aangemeld blijft voor de nieuwsbrief. Onderaan iedere email vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen email meer van ons ontvangt. Op verzoek kunnen we je emailadres volledig verwijderen uit onze database.
Reden: Voor zakelijke communicatie en verzenden van de nieuwsbrief.

Naam, emailadres, telefoonnummer t.b.v. inplannen 1-op-1 sessie

Bewaartermijn: wettelijke bewaartermijn van 7 jaar
Reden: contactgegevens die nodig zijn om een kennismakingsgesprek of 1-op-1 sessie te voeren via telefoon of Skype en daarover informatie (emails ter bevestiging & herinnering) te sturen.
Gegevens worden daarnaast bewaard zodat ik kan zien wie een sessie of traject heeft gevolgd en daarop eventuele toekomstige communicatie kan aanpassen (bijvoorbeeld email begeleiding bij online cursussen). Op verzoek kan ik je informatie per direct verwijderen.

Gegevens over website bezoek, inclusief internetbrowser en apparaat type.
Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics.
Bewaartermijn: 38 maanden
Reden: Voor website-statistieken, om het huidige jaar te vergelijken met de vorige jaren

Statistische gegevens om de effectiviteit van advertenties te meten.
Deze gegevens worden via een Facebook Pixel verwerkt door Facebook.
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Effectiviteit van advertenties meten (het percentage mensen dat via een advertentie op de website terecht komt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief en een bestelling plaatst) en vergelijken met eerdere resultaten.

Aantekeningen van 1 op 1 sessies en kennismakingsgesprekken
Tijdens het gesprek maak ik handmatig aantekeningen, zonder toevoeging van naam. Deze aantekeningen verwerk ik in een document op mijn (met wachtwoord beschermde) computer met vermelding van je voornaam. Niemand anders heeft toegang tot deze gegevens.
Bewaartermijn: 5 jaar
Reden: effectieve begeleiding bieden, waarbij gesprekken op elkaar aan kunnen sluiten. Wanneer je later bij mij terugkomt voor sessies kan ik aansluiten op wat we eerder gedaan hebben.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Stralend Licht deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stralend Licht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stralend Licht jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Stralend Licht maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers:

G Suite: zakelijk emailprogramma.
Cloud86: verzorgt de hosting van onze website.
WooCommerce: verzorgt de webshop en ledensite voor de online cursussen.
Mollie: programma waarmee de betalingen verwerkt worden.
Acumulus: boekhoudprogramma.
Wendy Hesterman VA: assisteert met het beantwoorden van email, het beheren van de website en social media.
Convertkit: het programma waar ons email-klantenbestand opgeslagen is en waarmee wij de nieuwsbrief en communicatie over de cursussen versturen.
Acuity Scheduling: voor het inplannen van 1 op 1 sessies en kennismakingsgesprekken
Deadline Funnel: met dit programma kunnen we je een persoonlijke tijdelijke aanbieding doen.
WeSeeDo: programma dat gebruikt wordt voor online sessies (beeldbellen).
Google Analytics: maakt statistieken over bezoek aan onze website.
Facebook Advertenties: om mensen te laten kennismaken met de website, waar zij zich kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief en/of een aankoop kunnen doen in de webshop.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Stralend Licht gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Stralend Licht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Op deze website worden daarnaast cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Naam: _utma
Bewaartermijn: 38 maanden

Deadline Funnel
Wij gebruiken het programma Deadline Funnel om je een persoonlijke, tijdelijke aanbieding te doen wanneer je je aanmeldt voor de mini cursus Hooggevoeligheid. Je wordt dan doorgestuurd naar een tijdelijke informatiepagina waar je de aanbieding kunt bestellen. Deadline Funnel verwijdert die pagina automatisch na een aantal dagen. Om dit te kunnen doen bewaart Deadline Funnel je emailadres, IP adres, en cookies gedurende 2 jaar. Je informatie wordt alleen gebruikt voor het doen van dit tijd-specifieke aanbod. Wanneer je je informatie verwijderd wilt hebben van Deadline Funnel, kan dat eenvoudig door ons een email te sturen.

Facebook Pixel
Functie: analytische cookie die websitebezoek meet.

Wij gebruiken een Facebook Pixel om:

 • de effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatst);
 • vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website;
 • je uit te sluiten van advertenties als je je recent hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zodat je geen irrelevante advertenties te zien krijgt.

Op onderstaande pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

Op deze pagina staat uitgelegd hoe je op ieder moment je instellingen voor Facebook advertenties kunt inzien en aanpassen.

Cookie-instellingen in je browser:
In je browser of op je apparaat zijn mogelijk instellingen beschikbaar waarmee je kunt kiezen browsercookies toe te staan en om ze te verwijderen. Voor meer informatie over deze instellingen raadpleeg je de Help-onderwerpen van je browser of apparaat. Bepaalde onderdelen van de website werken mogelijk niet correct als je het gebruik van cookies in je browser hebt uitgeschakeld.

Social media: delen op Facebook
We geven de optie om artikelen van de blog te delen op Facebook via een speciale link. Om die link goed te laten werken worden cookies gebruikt.

Afmelden voor cookies

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Je rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stralend Licht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@irenelangeveld.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stralend Licht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Stralend Licht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via support@irenelangeveld.nl. Stralend Licht heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall.
 • Password manager voor het veilig genereren en opslaan van wachtwoorden
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 

Contactgegevens

 
Stralend Licht
t.a.v. Irene Langeveld
Bartókstraat 16
2324 BJ Leiden
www.IreneLangeveld.nl
support@irenelangeveld.nl
+31642381936
 
Deze privacyverklaring is opgesteld op 9 april 2018 en voor het laatst gewijzigd op 11 januari 2023.

Voor meer informatie en vragen over ons privacybeleid kun je contact opnemen met support@irenelangeveld.nl.