Wat is je hoger zelf? 

Je hoger zelf is het deel van je ziel wat niet in je lichaam aanwezig is. Je hoger zelf is daar waar we ‘thuis’ of ‘aan de andere kant van de sluier’ noemen: de plek waar we vandaan komen en ook weer naar terugkeren als we dit lichaam achter ons laten.

Wat zijn gidsen, engelen en aartsengelen en wat is het verschil?

Gidsen en beschermengelen zijn begeleiders aan de andere kant van de sluier die ons hele leven bij ons zijn en die ook onze vorige levens kennen. Zij kennen elke gedachte, emotie en ervaring die je doorleefd hebt en wijken nooit van je zijde.

Naast je gidsen en beschermengelen heb je nog een heel ‘team’ van begeleiders die kunnen wisselen. Hieronder vallen ook dierbaren die overleden zijn en engelen en aartsengelen met wie je je verbonden voelt of wiens hulp je inroept.

Aartsengelen zijn grootse energieën wiens kracht en hulp je op ieder moment kunt aanroepen. Vaak hebben mensen een gevoel van verbinding met één of meerdere aartsengelen, bijvoorbeeld met aartsengel Michael. Het is dan vaak gemakkelijker om die energie te voelen en er kan een vertrouwdheid met de energie van die aartsengel ontstaan.

Het bijzondere van ‘thuis’ is dat daar geen afstand, tijd en afscheiding bestaat. Als je aan iemand denkt, is die persoon bij je. Zo werkt het ook met engelen, aartsengelen en overledenen die je dierbaar zijn: als je aan hen denkt, zijn ze al bij je. En omdat er geen afscheiding, tijd en afstand bestaat, kan eenzelfde persoon of engel tegelijker’tijd’ bij meerdere mensen aanwezig zijn.

Wie moet je nou waarvoor aanroepen?

Er zijn uitgebreide overzichten van welke (aarts)engel bij welk probleem kan helpen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet zo veel mee kan. Als ik ergens hulp bij wil, dan vraag ik om hulp bij dat probleem en dan maakt het me niet uit wie er komt helpen. De hulp is er, en ‘wie’ de hulp geeft is niet zo van belang. Uiteindelijk zijn we allemaal verbonden en één met elkaar dus het maakt letterlijk niet uit om wie het gaat.

Hebben de gidsen recentelijk een stapje terug gedaan om ons meer ruimte te geven?

Wat ik heb gemerkt in recente channelings en dagelijkse conversaties met mijn ‘team’ is dat ik steeds weer word verwezen naar mezelf. Wat wil ik? Wat kies ik? In deze nieuwe tijd en nieuwe energie is het van groot belang dat we verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen keuzes. Onze gidsen en engelen kunnen ons een hoger perspectief laten zien. Ze kunnen ons meer inzicht geven over de verschillende keuzes die we hebben, maar het is aan ons om te kiezen welke route we willen lopen. En het is daarbij ook van belang om te bedenken dat de kortste route naar een doel niet altijd de meest leuke of meest waardevolle is. Het zijn allemaal ervaringen en elke ervaring helpt ons verder, of die ervaring nou prettig of onprettig is. Je kunt dus echt niet ‘verkeerd’ kiezen. Maar je moet wel kiezen. Daarmee sta je in je eigen kracht en geef je je kracht niet weg aan je gidsen, engelen of wie dan ook. In werkelijkheid ben jij ook een engel, een engel op aarde. Vertrouw dus op jezelf en op je eigen keuzes.

Dat kiezen kan eenvoudiger zijn dan je denkt. Volg je hart en je gevoel. Als je iets graag wilt, is daar een reden voor. Er is een reden waarom je je aangetrokken voelt tot een bepaalde keuze, of dat nou een cursus is, een plek om te wonen, een carriereswitch, wat dan ook. Durf op dat gevoel te vertrouwen en te kiezen voor dat wat je blij maakt als je eraan denkt. Dát is de nieuwe manier van je intuitie volgen. Niet meer vragen om bevestiging van buitenaf, maar vertrouwen op het gevoel van binnen en daarnaar te handelen. Dan sta je volledig in je eigen kracht.